Integrasjoner og utvikling

Vi har konsulenter med mange års erfaring innenfor spesialtilpassede integrasjoner og utvikling ved hjelp av kjente verktøy og språk som Visual Studio .NET, ASP.NET, C#, SSAS, SSRS, SSIS, SQL, PL/SQL, Visual Basic, HTML/HTML5, CSS, Windows PowerShell, Bash og C++. Vår erfaring inkluderer integrasjon mellom ulike baser som Oracle og MS SQL Server, bruk av Web Services, samt rapportutvikling.

Hvorfor er integrasjoner nyttig?

Har dere et system der prosessen går fra ett system videre til neste system, og gjerne tilbake til det første eller til et tredje system (uavhengig av om det er innomhus eller utomhus), der noen må håndtere denne flyten manuelt? Da kan det være interessant å se på mulige integrasjonsløsninger.

Vi integrerer normalt data via en integrasjonsdatabase. Det åpner for mange muligheter for integrasjoner mellom systemer internet og eksternt, uavhengig av plattform eller ved bruk av f.eks. Web Services. Dette gir også mulighet for transaksjonskontroll og oppfølging av transaksjonen fra “A til B”. Eksempel på integrasjoner som benytter denne typen løsning er integrasjoner mellom økonomi, innkjøp, booking, frakt, personal og statistikkk/rapportering.

Vi har utført mange oppdrag innenfor for eksempel shipping, industri, transport og bank/forsikring. Sammen med vår lange erfaring og grundige kunnskap om oppbygging av databaser, tuning og drift av databaser og operativsystemer, kan vi garantere at koden som benyttes mot databasen er skrevet på en optimal måte. Vi lar også databasen utføre de oppgaver som en database er best på, og sikrer dermed at vi minimaliserer nettverkstrafikken. Dette vil bedre ytelse og sikre en hurtig og stabil løsning for brukere, og de som er ansvarlig for drift av nettverk og IT-systemer.

Eksempler der integrasjoner kan benyttes:

 • Automatisere overføring av data mellom systemer
 • Registrering og vedlikehold av informasjon på et samlet sted, som deretter kan deles av flere systemer
 • Lage rapporter og statistikker på tvers av systemene
 • Sende/motta data mellom eget system og ekstern web service
 • Importere/eksportere data fra dokumenter

Når man samler informasjon på denne måten forbedrer man arbeidsflyten drastisk, og sparer både tid og ressurser, samt eliminerer feilkilder. Ved å automatisere en tidligere manuell prosess, minsker man risikoen for menneskelige feil.

Sammen kan vi finne løsninger som effektiviserer, forenkler og muliggjør både registrering og rapportering av informasjon fra flere systemer.

Freight Forwarder Integrasjon

Freight Forwarder Integrasjon (FFInt) er for de som ønsker å automatisere overføringen av informasjon mellom innkjøpssystem og speditør. FFInt har kommunikasjon begge veier, og overføringene kommuniserer ved bruk av web services, mail og/eller FTP-løsning. FFInt er spesialutviklet med tanke på våre kunder innen shipping, men kan også benyttes av andre bransjer.

Med FFInt er du som kunde sikret at speditøren alltid har oppdatert informasjon om hva som forventes av forsendelser, samt om en bestilt vare har ankommet lager før den videresendes til destinasjon.

Informasjon som overføres FFInt overfører forskjellige typer informasjon:

 • Fra innkjøpssystem til speditør sendes innkjøpsordre for registrering av mottak av leveranser (forventet levering).
 • Fra speditør til innkjøpssystem sendes informasjon om mottatt vare – Del leveranser er inkludert. Informasjon er for eksempel antall kolli, vekt og dato.

Nødvendig informasjon rundt overføringen logges som en del av integrasjonen, for å ta vare på sporbarhet. I forbindelse med FFInt kan vi også assistere med og/eller lage rapporter dersom det er behov for det.

FFInt kan brukes mot flere speditører, og kan dersom behov utvides til flere enn de som er inkludert ved å tilpasse koden. FFInt kan skreddersys for å tilpasses akkurat dine behov.

Illustrasjon av FFInt

Accounting Integrasjon

Accounting Integrasjon (ACCInt) er en integrasjon som overfører informasjon mellom økonomisystem, innkjøpssystem og salgssystem. ACCInt er spesialutviklet med tanke på våre kunder innen shipping, men kan også benyttes av andre bransjer. Løsningen kan tilpasses for integrasjon mellom flere/andre systemer.

Informasjon som overføres

 • Fra innkjøpssystem til økonomisystem:
  • Purchase orders / Innkjøpsordrer
  • Commitments / Forpliktelser
  • Vendor / Leverandørregister (ut fra hvilket system som skal være kilden)
 • Fra økonomisystem til innkjøpssystem:
  • Invoiced orders / Mottatte faktura
  • Currency / Valuta
  • Budget actuals / Bokførte kostnader
  • Vendor / Leverandørregister (ut fra hvilket system som skal være kilden)
 • Fra salgssystem til økonomisystem:
  • Sent invoices / Sendt faktura
  • Customer / Kunderegister
 • Fra økonomisystem til salgssystem:
  • Posted actuals / Bokførte inntekter – Faktiske transaksjoner overføres (gir en oversikt over manglende faktureringer)

ACCInt leveres normalt som byggeklosser der dere velger de modulene som er relevante for deres behov. Integrasjonen kan utvides og skreddersys for å tilpasses dine behov.

Illustrasjon for ACCInt

Ønsker du å vite mer

Kontakt oss i dag for mer informasjon om denne integrasjonen. Send oss gjerne en e-post på post@hitc.no, eller ring 55 62 82 92.